KLEUR BEKENNEN


Laat ik kleur bekennen. Er zijn mensen die denken in cijfers, in tabellen en getallen of in geld, macht en aanzien. Ik denk in kleur. Kleur kan heftig zijn, fel en uitbundig. Kleur kan ook zacht, subtiel en fijnzinnig zijn. Ik zie hoe de juiste kleurstelling een ruimte kan veranderen, de sfeer kan bepalen. Ik weet welk effect kleur teweeg zal brengen. Ik zie voor me hoe een grauw gebouw of een suffe kantoortuin kan opleven door het gebruik van kleur en kunst.


Is uw kantoor peperduur, maar ongezellig? Is uw pand onopvallend en saai? Ik kom graag bij u langs.